Czy można otrzymać 500+ na pierwsze dziecko?

500+ na pierwsze dziecko

Czy można otrzymać 500+ na pierwsze dziecko?

Program Rodzina 500+ w znacznym stopniu przyczynił się do istotnego wzrostu demograficznego w ostatnich dwóch latach w naszym kraju. Świadczenie ma w głównej mierze pomagać rodzinom ubogim oraz wielodzietnym w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego poziomu materialnego. Wiele osób zadaje pytanie, czy można otrzymać 500+ na pierwsze dziecko? Tak, taka możliwość jak najbardziej istnieje, jednak po spełnieniu kilku podstawowych warunków.

Większa liczba formalności przy 500+ na pierwsze dziecko

Otrzymanie świadczenia na drugie lub kolejne dziecko jest bardzo proste, ponieważ w tym celu wystarczy znacznie mniejsza liczba dokumentów. Dodatkowo, nie uwzględnia się w tej sytuacji dochodu na rodzinę. W przypadku programu 500+ na pierwsze dziecko rodzice muszą pamiętać o wielu ważnych formalnościach. Konieczne jest dokładne oszacowanie miesięcznego dochodu, a także skompletowanie niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku w urzędzie.

Jakie warunki trzeba spełniać by otrzymać 500+ na pierwsze dziecko?

Podstawowym warunkiem jest próg miesięcznego dochodu. Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 800 PLN na jedną osobę. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, próg jest wyższy i wynosi 1200 PLN. Należy także pamiętać, że w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, obligatoryjny jest wyrok sądu o przyznanych alimentach lub dokument zaświadczający rozpoczęcie starań o uzyskanie alimentów. Tego warunku nie muszą natomiast spełniać rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci.

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia 500+

W dokumentach dołączonych do wniosku musi znaleźć się zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu dochodowym. Konieczne będzie zatem zeznanie podatkowe z ostatniego okresu rozliczeniowego. Należy także dołączyć oświadczenie o faktycznych dochodach, w których należy uwzględnić przychody ze wszystkich źródeł, które nie znajdują się w zaświadczeniu. Potrzebne są także wszelkie oświadczenia i zaświadczenia, które pozwalają przyznać prawo do świadczeń. Jeśli wniosek dotyczy dziecka z niepełnosprawnością, konieczne jest także orzeczenie w tej sprawie.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: