Ulga rehabilitacyjna w 2019 roku

rehabilitacja i ulga


Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnych, a także podatnikom, którzy posiadają na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Wyróżniamy trzy rodzaje wydatków podlegających odliczeniu od podatku z tytułu tej ulgi. Warto już teraz dowiedzieć się więcej na ten temat aby sumiennie wypełnić PIT i skorzystać ze wszystkich możliwości przysługujących z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w 2019 roku.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które w ubiegłym roku poniosły wydatki z tytułu posiadanej dysfunkcji. Odliczenia od podatku może także dokonać podatnik, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Tutaj obowiązuje jednak próg dochodowy. Ulga przysługuje w sytuacji, gdy dochód osoby niepełnosprawnej w bieżącym roku podatkowym nie przekroczył dwukrotności renty socjalnej.

Jakie wydatki mogą zostać odliczone od podatku?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej uwzględniamy trzy rodzaje wydatków, które mogą zostać odliczone od podatku. Są to: wydatki limitowane, nielimitowane, a także wydatki poniesione na leki.

Wydatki limitowane – w tej kategorii podatnik może odliczyć tylko część poniesionych kosztów. Uwzględniamy tu opłaty za pomoc przewodników, koszty utrzymania psa przewodnika, a także korzystanie z samochodu należącego do osoby niepełnosprawnej lub podatnika, który posiada na swoim utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością.

Wydatki nielimitowane – w tej kategorii podatnik może odliczyć całość poniesionych kosztów. Należy tu uwzględnić wszelkie koszty poniesione z tytułu adaptacji i przystosowania otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Odliczeniu podlegają także opłaty za zakup oraz naprawę sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych, a także ułatwiających funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Ulga rehabilitacyjna dotyczy również kosztów wyjazdów i turnusów leczniczych.

Wydatki na leki – jeśli w danym miesiącu koszty na nierefundowane leki przekroczyły koszt 100 PLN, nadwyżka może zostać odliczona od podatku. Warunkiem jest zaświadczenie lekarza o potrzebie stosowania danego leku przez osobę niepełnosprawną.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: