Więzienie za długi – czy to możliwe?

jak nie trafić do więzienia za długi

Więzienie za długi – czy to możliwe?


Kodeks Cywilny przewiduje możliwość ukarania dłużnika karą pozbawienia wolności. Dotyczy to jednak wyłącznie określonych sytuacji. Jeśli chodzi o zaleganie ze spłatą zobowiązania pożyczki lub kredytu, nie ma możliwości aby dłużnik trafił za kratki gdy faktycznie jest niezdolny do spłaty. Chyba, że celowo utrudnia przeprowadzenie egzekucji komorniczej. W jakiej sytuacji osoba zadłużona może zostać skazana na więzienie? Co grozi dłużnikom za unikanie spłaty długu?

W jakich sytuacjach dłużnik może trafić za kratki?

Konsekwencje prawne są w dużej mierze uzależnione od rodzaju zadłużenia oraz sytuacji finansowej dłużnika. Jeśli osoba zalega ze spłatą pożyczki lub kredytu, lecz nie robi tego celowo, nie grozi jej za to kara pozbawienia wolności. Nieco inaczej jest w przypadku dłużników, którzy świadomie nie spłacają zobowiązania pomimo dobrej sytuacji finansowej. Dłużnik wciąż jest jednak narażony na szereg konsekwencji takich jak egzekucja komornicza.

W jakich sytuacjach osoba zadłużona może zostać skazana na karę pozbawienia wolności? Tak surowy wymiar kary dotyczy osób posiadających długi alimentacyjne lub niespłacone grzywny. Więzienie może grozić także dłużnikom, którzy celowo unikali podatków lub składali fałszywe zeznania podatkowe. W takiej sytuacji sąd może skazać nawet na 15 lat pozbawienia wolności. Za kratki mogą trafić także osoby świadomie oszukujące bank w celu otrzymania kredytu.

Jakie konsekwencje ponosi dłużnik zalegający ze spłatą zobowiązania?

Długi wynikające ze złej sytuacji finansowej nie podlegają karze pozbawienia wolności (o ile nie są to długi alimentacyjne). Dłużnikowi wciąż grożą inne konsekwencje prawne wynikające z zaleganiem ze spłatą pożyczki lub kredytu. Przede wszystkim, trafia do Krajowego Rejestru Długów. Posiada także bardzo negatywną ocenę zdolności kredytowej w BIK. W przypadku trwałej niemożności do uregulowania zobowiązania, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o rozpoczęcie postępowania komorniczego. Próby oszukania komornika mogą zakończyć się karą więzienia.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: