Ulga na dziecko 2019 – jak rozliczyć podatek?

ulgi prorodzinne w 2019 roku

Ulga na dziecko 2019 – jak rozliczyć podatek?


Ulga prorodzinna jest jednym z najczęściej stosowanych odliczeń podatkowych. Przysługuje ona niezależnie od liczby posiadanych dzieci. W celu jej otrzymania należy oczywiście spełnić określone ustawowo wymagania. Przysługująca kwota zależy natomiast od liczby dzieci. Tutaj należy zaznaczyć, że w przypadku wychowywania jednego dziecka, obowiązuje również limit dochodów.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać wszyscy rodzice, rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni posiadający na utrzymaniu dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia oraz kontynuujące edukację. Dochód dziecka w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 3089 PLN aby rodzice mogli skorzystać z ulgi. Górny limit wieku nie dotyczy natomiast rodziców, którzy wychowują dziecko otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku wygaśnięcia tego świadczenia, ulga prorodzinna przestaje obowiązywać.

Ulga prorodzinna przysługuje małżeństwom, jak również osobom samotnie wychowującym dziecko: wdowców, rozwodników oraz osoby pozostające w związku małżeńskim z osobą, która nie posiada praw rodzicielskim. Sytuacja jest nieco inna w przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji. Rozliczenie podatkowe jest uzależnione od porozumienia między stronami. W przypadku braku takiego porozumienia, rodzic odlicza ulgę na podstawie liczby dni, w których faktycznie świadczył opiekę nad dzieckiem.

Wysokość ulgi w zależności od liczby dzieci

Dokładna kwota ulgi prorodzinnej zależy od liczby wychowywanych dzieci. Należy również pamiętać, że osoby wychowujące jedno dziecko nie mogą przekroczyć wspólnego dochodu w wysokości 112,000 PLN. W przypadku samotnych rodziców, próg wynosi 56,000 PLN. Limit dochodów nie obowiązuje w przypadku większej liczby dzieci. Tak prezentuje się ulga prorodzinna, z której można skorzystać w 2019 roku:

Jedno dziecko – 92,67 PLN miesięcznie.

Dwoje dzieci – 92,67 PLN miesięcznie na każde dziecko z osobna.

Troje dzieci – 92,67 PLN miesięcznie na 1 i 2 dziecko oraz 166,67 PLN na trzecie.

Czworo i więcej dzieci – 92,67 PLN miesięcznie na 1 i 2 dziecko, 166,67 PLN na trzecie oraz 225 PLN na czwarte i każde kolejne dziecko.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: