Pracodawca spóźnia się z wypłatą – wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – wezwanie do zapłaty wynagrodzenia


Za rzetelnie wykonaną pracę oczekujemy terminowej wypłaty. Oczywiście mogą zdarzyć się pewne sytuacje, które sprawią, że na wynagrodzenie przyjdzie nam poczekać kilka dni dłużej. Jeśli jednak opóźnienie robi się coraz dłuższe, warto poznać uprawnienia pracownika. Możemy złożyć formalne wezwanie do zapłaty, a gdy to nie przyniesie efektu, złożyć skargę o niewypłacone wynagrodzenie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak postępować w przypadku braku wypłaty?

Pierwszym krokiem zawsze powinna być rozmowa z pracodawcą. Być może wystąpiły czynniki losowe, które doprowadziły do zwłoki i opóźnienie nie wynika ze złej woli pracodawcy. Jeśli w ciągu kolejnych dni nie otrzymamy wynagrodzenia, należy złożyć formalne wezwanie do zapłaty. Nawet jeden dzień opóźnienia daje nam takie prawo, jednak jak wiadomo, nie warto od razu decydować się na tak radykalne środki by nie psuć przyszłych relacji z pracodawcą.

Gdy próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniesie efektu, wypełniamy skargę o niewypłacone wynagrodzenie do Państwowej Inspekcji Pracy. To obliguje instytucje do wszczęcia postępowania. Pracodawcy grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł. Jeśli także i to rozwiązanie okaże się nieskuteczne, pozostaje nam złożenie pozwu do sądu pracy. Powyższe uprawnienia dotyczą umowy o pracę, umowy zlecenia, a także umowy o dzieło.

Czy od spóźnionej opłaty przysługują odsetki?

Gdy klient banku spóźnia się ze spłatą raty kredytu choćby o jeden dzień, bank ma prawo ubiegać się o karne odsetki. Takie samo prawo posiada pracownik. Taka możliwość musi być jednak uwzględniona w umowie o pracę lub w przepisach wewnętrznych danego zakładu pracy. W innym razie, pracodawca może się uchylać od wypłaty środków. Ustawowe odsetki od opóźnionego wynagrodzenia zostały ustanowione na 8% w skali roku. Wysokość odsetek można obliczyć samodzielnie poprzez pomnożenie wysokości pensji przez liczbę dni opóźnienia i 8%. Wynik dzielimy przez 365 dni i otrzymujemy należne nam odsetki.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: