Kim jest wierzyciel pożyczki dla dłużnika?

wierzyciel pożyczki kim jest

Kim jest wierzyciel pożyczki dla dłużnika?


Wierzyciel pożyczki w świetle prawa posiada szereg uprawnień do odzyskania świadczeń, które czasowo powierzył na własność innej osoby. Jeśli osoba ta nie wywiązuje się z warunków spłaty, pożyczkodawca automatycznie staje się wierzycielem względem osoby zadłużonej. W związku z tym, ma prawo podjąć szereg działań prawnych mających na celu odzyskanie należności. Wierzycielem może być bank, firma pożyczkowa lub osoba prywatna.

Zakres praw jakie posiada wierzyciel

Dokładny zakres obowiązków wierzyciela regulują odpowiednie ustawy oraz kodeks cywilny. Zacznijmy od tego, że większość wierzycieli pożyczki stara się unikać wchodzenia na drogę sądową. Często oznacza to dodatkowe koszty i utratę części należności. Zamiast tego, osoba wierzyciela spróbuje najpierw wypracować kompromis, który umożliwi dalszą spłatę zobowiązania dłużnikowi. W tym celu może skorzystać z firmy windykacyjnej, która będzie pełnić rolę mediatora. Tu należy wspomnieć, że dłużnik nie ma obowiązku podejmować współpracy z windykatorem.

Jeśli próby polubownego załatwienia sprawy zawiodą, wierzyciel pożyczki ma dwa rozwiązania. Umorzyć dług, co praktycznie się nie zdarza, lub wystąpić do sądu o rozpoczęcie postępowania komorniczego. Jeśli sprawa nie dotyczy nieruchomości, wierzyciel może wskazać dowolną firmę komorniczą, która ma zająć się działaniem w jego interesie. Warto wspomnieć, że jeśli umowa cywilnoprawna między stronami nie zastrzegła tej możliwości, wierzyciel pożyczki może „sprzedać” dług innemu podmiotowi, który od tej chwili stanie się nowym wierzycielem i będzie dążył do odzyskania należności. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby prywatne.

Wierzyciel nie jest wrogiem dłużnika

Wielu dłużników postrzega wierzyciela jako wroga, który czyha na ich majątek. To błędne myślenie, które prowadzi do wielu problemów i kończy się zasądzeniem egzekucji komorniczej. Wbrew pozorom, jest to rozwiązanie najmniej korzystne dla obu stron. Koszty postępowania sądowego i komorniczego w praktyce ponoszą zarówno wierzyciel pożyczki, jak również dłużnik. Tym samym, niechętny do podjęcia dialogu dłużnik może stracić znacznie więcej niż wartość zaległego zobowiązania. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zatem próba negocjacji i znalezienia wspólnego konsensusu.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: