Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 r. – jaka jest jego wysokość?

życie na zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w 2019 r. – jaka jest jego wysokość?

W Polsce bezrobotnym przysługuje prawo do zasiłku. Co jednak nie oznacza, że może otrzymać go każdy. Najpierw trzeba spełnić pewne warunki, jak na przykład wykazać staż pracy. Wysokość wypłacanego świadczenia zmienia się co roku. Jaki zasiłek otrzymać może bezrobotny w 2019 roku? Tego dowiesz się z poniższego artykułu!

Zasiłek dla bezrobotnych – kto się może o niego ubiegać?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym, którzy spełnią odpowiednie warunki. Zastanawiasz się jakie? Przede wszystkim trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, mieć co najmniej roczny staż pracy oraz wykazać, że przepracowano minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie. To jednak nie wszystko, zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, o ile w urzędzie pracy nie ma dla Ciebie propozycji pracy, przygotowania zawodowego albo stażu.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2019 roku?

Jeśli bezrobotny spełni wyżej wymienione warunki, to przyznawany jest mu zasiłek na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Zasiłki podlegają waloryzacji 1 czerwca każdego roku, co oznacza, że w 2019 roku wartość świadczenia się zmieni w połowie roku. Aktualnie (tzn. od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku) przy stażu pracy od 5 do 20 lat wypłacane jest świadczenie w wysokości 847,80 zł przez pierwsze trzy miesiące prawa do zasiłku, a w kolejnych w wysokości 665,70 zł. Kwoty te jednak nie są stałe, mogą ulegać podwyższeniu lub obniżeniu, a ostateczna kwota otrzymanego zasiłku będzie zależeć od stażu pracy. Zasiłek obniżony w wysokości 80% kwoty bazowej otrzymają bezrobotni, których staż pracy nie przekracza 5 lat, czyli w pierwszych trzech miesiącach otrzymają zasiłek w wysokości 678,30 zł, a w kolejnych 532,60 zł. Zasiłek podwyższony w wysokości 120% kwoty bazowej przysługuje osobom, które przepracowały więcej niż 20 lat i w tym przypadku przez pierwsze trzy miesiące otrzymają zasiłek w kwocie 1017,40 zł, a w kolejnych kwota ta będzie wynosić 798,80 zł.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: