Pracodawca spóźnia się z wypłatą – jak złożyć wezwanie do zapłaty?

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – jak złożyć wezwanie do zapłaty?


Za uczciwie wykonaną pracę należy się wynagrodzenie wypłacone w terminie ustalonym w umowie. Jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, pracownik może wezwać go do zapłaty, a także złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Oczywiście na początku warto poznać wytłumaczenia pracodawcy aby nie palić za sobą mostów. Skorzystanie z radykalnych uprawnień może oczywiście skutkować utratą posady.

Polubowna próba załatwienia sprawy

Gdy minął termin zapłaty i nie otrzymałeś swojego wynagrodzenia, udaj się na rozmowę ze swoim pracodawcą. Poznaj jego uzasadnienie całej sprawy. Możesz ubiegać się o pismo, w którym pracodawca obliguje się spłacić należność w określonym terminie. Masz także prawo złożyć formalne wezwanie do zapłaty i wystąpić o należne ustawowo odsetki. Jeśli nie przewiduje tego Twoja umowa o pracę lub wewnętrzne przepisy zakładu pracy, o odsetki karne będziesz mógł się ubiegać jedynie w sądzie pracy, a to oczywiście oznacza dosyć radykalne posunięcie.

Co zrobić gdy pracownik nie chce wypłacić wynagrodzenia?

Jeśli próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniosła żadnego efektu, wciąż pozostają Ci dwie możliwości. Pierwsza z nich to skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. W tej sytuacji PIP przeprowadzi kontrolę i po wykryciu nieprawidłowości ukaże pracodawcę grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych. PIP niestety nie posiada uprawnień by wymusić wypłatę zaległych wynagrodzeń. Jeśli kontrola nie uzyska oczekiwanych rezultatów pozostaje Ci wystąpienie na drogę sądową. Właściwy pozew należy złożyć w sądzie pracy.

Brak umowy o pracę – co może zrobić pracownik?

Powyższe rozwiązania dotyczą oczywiście pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie. A jeśli pracodawca zatrudniał Cię na czarno? No cóż, niestety nie masz szerokiego pola manewru. Możesz anonimowo poinformować Państwową Inspekcję Pracy, jednak wykrycie nieprawidłowości będzie bardzo trudne. Możesz również udać się do sądu, ale w tej sytuacji także Tobie grożą konsekwencje prawne. Praca bez umowy jest nielegalna i za to odpowiada głównie pracodawca. Ty możesz natomiast narazić się na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: