Misseling – czym jest to zjawisko i jak się przed nim uchronić?

charakterystyka misselingu

Misseling – czym jest to zjawisko i jak się przed nim uchronić?


Żaden konsument nie chce ponosić dodatkowych kosztów za całkowicie bezużyteczną usługę. Misseling to zjawisko, w którym klient jest nakłaniany do wykupienia produktu lub usługi mimo, że może to być dla niego niekorzystne. Choć UOKIK podjął walkę z tym procederem, to zjawisko misselingu wciąż jest bardzo powszechne. Szczególnie w branży finansowej. W jaki sposób klient może uchronić się przed padnięciem ofiarą misselingu?

Na czym dokładnie polega zjawisko misselingu?

Definicja misselingu jest bardzo szeroka. Chodzi o świadome działania sprzedawcy, które mają nakłonić konsumenta do zakupu usługi lub produktu, która jest mu całkowicie zbędna, a także naraża na dodatkowe koszty nie oferując w zamian żadnych korzyści. Bardzo często z misselingiem można spotkać się w branży ubezpieczeniowej, a także pożyczkowej. Wyobraź sobie usługę dodatkowego ubezpieczenia przed utratą pracy oferowaną emerytowi lub renciście. Jest to klasyczny przykład misselingu, w którym klient poniesie dodatkowe koszty i nie otrzyma nic w zamian.

W jaki sposób UOKIK próbuje walczyć z tym zjawiskiem?

W roku 2016 w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W jej zapisach znalazł się zakaz misselingu oraz dokładna definicja pozwalająca na zidentyfikowanie tego zjawiska. Także w gestii Rzecznika Finansowego i Rzecznika Ubezpieczonych jest podejmowanie działań mających znamiona misselingu. Pomimo takiej ochrony ze strony państwa, charakter zjawiska sprawia, że bardzo trudno jest go wyeliminować całkowicie.

Jak samodzielnie chronić się przed misselingiem?

Skuteczna ochrona przed misselingiem wymaga od nas odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Umowa przedkładana nam do popisania uwzględnia bowiem wszelkie płatne usługi, także te, których nie potrzebujemy. Zapisy sporządzone prawniczym językiem są jednak bardzo trudne do rozszyfrowania. Jedynym sposobem może być zatem konsultacja z doradcą finansowym. Po zapoznaniu się z naszymi oczekiwaniami, doradca sprawdzi, czy przedstawiona nam umowa rzeczywiście uwzględnia nasze potrzeby.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: