Program Rodzina 500+ pozytywnie wpływa na rynek pracy

pozytywne aspekty programu 500+

Program Rodzina 500+ pozytywnie wpływa na rynek pracy


Stereotyp o przeciętnej rodzinie korzystającej z programu 500+ jest negatywny i zwykle przedstawia osoby żyjące na koszt państwa. Taką tezę wprowadziły krytycy programu, którzy stwierdzili, że 500+ spowoduje masowe zwolnienia z pracy. Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno badania, które w klarowny sposób pokazują, że powyższy stereotyp jest bardzo krzywdzący i nie ma poparcia w przypadku zdecydowanej większości osób.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, blisko 6 milionów osób było uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500+. Główny Urząd Statystyczny sprawdził, czy przyznanie świadczenia miało wpływ na decyzje podejmowane przez te osoby na rynku pracy. Wyniki jasno pokazują, że program 500+ nie spowodował większych zmian, a co więcej, ewentualne zmiany miały w większości przypadków charakter pozytywny.

Zacznijmy od tego, że aż 95% osób badanych zadeklarowało, że otrzymanie świadczenia nie miało wpływu na podejmowane decyzje na rynku pracy. Realny wpływ obserwujemy zaledwie w przypadku 5% osób, z czego w zdecydowanej większości przypadków są to kobiety. Dane statystyczne GUS informują o liczbie 291 tysięcy osób, u których można stwierdzić wpływ programu 500+ na decyzje zawodowe. Z czego aż 238 tysięcy badanych to kobiety.

Tak prezentuje się charakter zmian:

– 76 tys. osób rozpoczęło nową pracę

– 75 tys. osób zdecydowało się na poszukiwanie zatrudnienia

– 34 tys. osób przestały poszukiwać pracy

– 33 tys. osób zrezygnowały z dotychczasowego zawodu.

Analizując wyniki badań prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny możemy wysnuć dwa wnioski. Przede wszystkim, wpływ świadczenia na rynek pracy jest minimalny i dotyczy zaledwie 5% osób badanych. Co więcej, wywarte zmiany mają charakter pozytywny i wiążą się z większą aktywnością zawodową wśród kobiet. Osoby zakładające masowe zwolnienia z pracy muszą przyznać, że ich założenie okazało się błędne. Taką decyzję podjęło zaledwie 33 tysiące osób z prawie sześciu milionów uprawnionych do korzystania z programu 500+.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: