Płaca minimalna 2019 – o ile wzrosła?

płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna 2019 – o ile wzrosła?

Zastanawiasz się, dlaczego Twoje wynagrodzenie za pracę stoi w miejscu, podczas gdy płaca minimalna rośnie? Wszystko zależy od pracodawcy. Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Miesięczna płaca minimalna

W roku 2018 r. płaca minimalna wynosiła 2100 zł, natomiast w 2019 r. Rada Dialogu Społecznego zajmująca się m.in. ustalaniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podniosła ją do kwoty 2250 zł.

Ustanowienie płacy minimalnej to nie jedyny czynnik mający wpływ na nasze wynagrodzenia. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie i wskaźnik cen.

Jeżeli płaca minimalna jest niższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia, jej wzrost podnosi się o 2/3 wskaźnika przyrostu produktu krajowego brutto. Jeżeli twoje wynagrodzenie stoi w miejscu w stosunku do średniej krajowej, którą zawyżają inni pracownicy z zakładów, gdzie pracodawca zdecydował się na podwyżkę, to realnie maleją one w stosunku do płacy minimalnej, która co roku jest podwyższana. Paradoks.

Minimalna stawka godzinowa

Podobne zasady ustalania wysokości wynagrodzenia obowiązują w przypadku poborów uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych czyli zawartych na podstawie Kodeksu cywilnego (np. umowa zlecenia). Tutaj obowiązuje minimalna stawka godzinowa za godzinę świadczenia usług w ramach umowy. Stawka ta w roku 2018 wynosiła 13,70 zł, a w 2019 wzrosła do 14,70 zł.

Wzrost płacy minimalnej

Płaca minimalna 2019 – o ile wzrosła w stosunku do 2018 r.? Jest to nieco ponad 7 %.

Należy pamiętać, że stawki wynagrodzeń podawane są w kwotach brutto. Na rękę otrzymamy w 2019 r. ok. 1634 zł, zaś za godzinę pracy w ramach umowy zlecenia prawie 9,80 zł.

Coroczna waloryzacja płacy minimalnej niewątpliwie cieszy tych najniżej zarabiających, jednak powoduje wzrost obciążeń dla drobnych przedsiębiorców. Niezależnie od kwalifikacji i stanowiska pracownika, powinien on otrzymać je w wysokości zgodnej z jego wymiarem czasu pracy, co oznacza, że pomniejsza się wynagrodzenie proporcjonalnie do etatu. Nie wypłacanie pracownikom minimalnego wynagrodzenia za pracę jest niezgodne z prawem.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: