Oprocentowanie kredytu – czym są odsetki kredytowe?

Oprocentowanie kredytu – czym są odsetki kredytowe?


Na główny koszt kredytu składa się przede wszystkim oprocentowanie nominalne. Każdy bank indywidualnie ustala ten wskaźnik, a także dostosowuje go do potrzeb klienta. Wpływ na wysokość oprocentowania ma wielkość kredytu oraz termin spłaty. Samo naliczanie odsetek nie jest jednak tak oczywiste. Warto zainteresować się takimi kwestiami gdy decydujemy się na skorzystanie z oferty kredytowej. To pozwala łatwiej ocenić atrakcyjność danej oferty.

Z jakich elementów składa się oprocentowanie nominalne?

Jak już wspomnieliśmy, o głównych kosztach kredytu informuje nas oprocentowanie nominalne. Jego wysokość zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest ogólna stopa WIBOR dla polskiego rynku. Określa ona referencyjną wysokość oprocentowania ustalonego dla różnych przedziałów czasowych: miesiąca, kwartału, półrocza oraz roku. Banki zwykle posługują się stawką WIBOR 3M za kwartał. Drugim czynnikiem jest marża, indywidualnie ustalona w warunkach oferty. Na jej wysokość wpływa wartość przyznanego kredytu, a także termin spłaty.

W jaki sposób bank nalicza odsetki kredytowe

Sposób naliczania odsetek zależy od tego, czy kredy spłacamy w ratach stałych czy malejących. W pierwszym wariancie, bank najpierw oblicza wysokość odsetek kredytowych uzależnionych od stopy WIBOR oraz dni w miesiącu, a następnie dolicza część kapitałową. W ten sposób każdego miesiąca uzyskiwana jest równa kwota. W przypadku rat malejących, odsetki są doliczane do części kapitałowej. A zatem, wraz z systematycznym zmniejszaniem kwoty do spłaty, maleją również odsetki, dzięki czemu rata miesięczna staje się coraz niższa.

Różnica między oprocentowaniem nominalnym a RRSO

WIBOR i marża banku to nie jedyne składowe, które wpływają na łączny koszt zobowiązania. Należy również uwzględnić prowizję od otrzymanej kwoty, ewentualne ubezpieczenie, a także wszelkie opłaty administracyjne i manipulacyjne. Nazywamy je kosztami pozaodsetkowymi. Wskaźnik RRSO uwzględnia zarówno oprocentowanie nominalne, jak również koszty pozaodsetkowe. Innymi słowy, rzeczywista roczna stopa oprocentowania mówi nam o wszystkich kosztach kredytu.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: