Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie w 2019 roku

wysokość ustawowych odsetek

Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie w 2019 roku


Decydując się na pożyczki z krótkim terminem spłaty, czyli popularne chwilówki, pożyczkobiorca powinien zachować szczególną ostrożność. Nawet jeden dzień opóźnienia może skutkować naliczeniem wysokich odsetek ustawowych w spłacie zobowiązania. Maksymalna kwota odsetek jest ograniczona ustawowo, aby pożyczkobiorca nie mógł żądać zbyt wysokiej rekompensaty za opóźnienia. Ile zapłaci dłużnik zalegający ze spłatą w 2019 roku?

Ile wynosi stawka odsetek w spłacie w 2019 roku?

Zgodnie z przepisami prawnymi, stawka odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie wynosi 7% w stosunku rocznym. Jednocześnie, całkowity koszt maksymalny wszystkich odsetek naliczonych przez wierzyciela nie może być wyższy niż 14%. Należy bowiem pamiętać, że firma pożyczkowa lub bank mogą rozpocząć proces windykacyjny i wliczyć koszt tego postępowania w odsetki. Karne odsetki ustawowe mogą zostać naliczone już w pierwszym dniu opóźnienia w spłacie.

Jak obliczyć odsetki za opóźnienia w spłacie?

W Internecie znajdziemy kalkulator odsetek, który pozwala szybko i wygodnie policzyć wysokość dodatkowych opłat wynikających z opóźnienia w spłacie. Możemy również samodzielnie wyliczyć ustawowe odsetki. W tym celu należy pomnożyć kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki, a także stawkę dzienną, a następnie podzielić wynik przez 365 dni. Jeżeli otrzymana kwota jest wyższa niż próg ustawowy, wierzyciel może naliczyć maksymalną wysokość odsetek równą 14%.

Czy wierzyciel może umorzyć odsetki?

Jak najbardziej, wierzyciel może odstąpić od naliczenia dodatkowych odsetek za opóźnienia w spłacie. Hasło klucz: Może, ale nie musi. Wszystko zależy od jego dobrej woli. A zatem, dłużnik, który ma świadomość, że nie zdąży spłacić zobowiązania w terminie powinien jak najszybciej skontaktować się z kredytodawcą i zapytać o możliwe rozwiązania. W ten sposób możemy rozdzielić spłatę zobowiązania na raty i uniknąć naliczenia karnych odsetek. Jeśli dłużnik nie poinformuje wcześniej o swoich problemach, istnieje minimalna szansa, że wierzyciel zrezygnuje z odsetek.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: