Obowiązujące progi podatkowe 2019 w Polsce

ulgi oraz progi podatkowe

Obowiązujące progi podatkowe 2019 w Polsce


Warto jak najwcześniej zająć się kwestią rozliczenia podatku aby uniknąć niepotrzebnego stresu oraz długiego wyczekiwania w kolejce. Osoby zarabiające najmniej w ten sposób szybciej otrzymają również zwrot podatku. Należy pamiętać, że w roku 2019 zwiększeniu uległa kwota zwolniona z podatku. Progi podatkowe utrzymano natomiast na tym samym poziomie, czyli 18 i 32%. Sprawdź, jaki podatek odprowadzisz za rok 2018.

Dochód roczny do 85,528 złotych

Pierwszy próg podatkowy wynosi 18% i dotyczy wszystkich osób, których roczny dochód nie przekroczył granicy 85,528 złotych. Kwotę podatku obliczamy w następujący sposób: Po ustaleniu dochodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu. Następnie odliczamy wszystkie przysługujące nam ulgi od podatku dochodowego. Ostatnim krokiem jest odjęcie kwoty pomniejszającej podatek. W przypadku pierwszego progu podatkowego wynosi ona 556,02 PLN.

Dochód roczny powyżej 85,528 złotych

Podatnicy, którzy w bieżącym roku podatkowym zarobili ponad 85,528 PLN podlegają pod drugi próg podatkowy wynoszący 32%. Obliczenie podatku przebiega tu nieco inaczej, ponieważ od kwoty progowej naliczana jest podstawa w wysokości 15,395 PLN. Następnie, kwotę podatku należy powiększyć o 32% nadwyżki od kwoty 85,528 PLN. Po odliczeniu ulgi stosujemy również kwotę pomniejszającą podatek obliczaną na podstawie wzoru: 556,02 PLN * (podstawa obliczenia podatku – 85,528 PLN) / 41,472 PLN. Kwota zmniejszająca dotyczy podatników, których dochód nie przekroczył progu 127,000 PLN.

Kwota zwolniona z podatku w 2019 roku

Od 2017 roku zgodnie z zarządzeniem Trybunału Konstytucyjnego podwyższana jest kwota zwolniona z podatku. W roku ubiegłym próg wynosił 6,600 PLN. W bieżącym roku rozliczeniowym, podatku nie zapłacą osoby, których dochód nie przekroczył 8,000 PLN. Kwota pomniejszająca podatek w tej sytuacji jest stała i wynosi 1,440 PLN. Odrębną kwotę dygresyjną stosuje się w przypadku dochodu mieszczącego się w przedziale 8,000 – 13,000 PLN.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: