Kolejne działania rządu przeciwko alimenciarzom

działania rządu przeciwko alimenciarzom

Kolejne działania rządu przeciwko alimenciarzom

Rząd od kilku lat podejmuje kolejne kroki mające na celu zmniejszenie długów związanych z niepłaceniem alimentów. W ciągu trzech ostatnich lat udało się podwoić ściągalność należności wypłacanych przez fundusz alimentacyjny. Problem wciąż jest jednak bardzo poważny, ponieważ łączny dług alimenciarzy względem skarbu państwa wynosi około 10 miliardów złotych. W związku z tym, rząd decyduje się na podjęcie kolejnych kroków zaradczych.

Sankcje dla pracodawców zatrudniających na czarno

Zatrudnienie na czarno to ratunek dla wielu dłużników unikających płacenia alimentów. Środki otrzymywane w ten sposób nie mogą zostać wykazane przez komornika. Można je także łatwo ukryć i uchronić przed zajęciem. Takie rozwiązanie jest korzystne także dla wielu pracodawców, ponieważ mogą ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem. Tego typu proceder będzie teraz surowo karany. Nie tylko ustawowo przewidzianą grzywną, ale również solidarnym obowiązkiem spłacania długów należących do osoby zatrudnionej na czarno.

Rząd obejmie egzekutywą diety

Innym sposobem powszechnie stosowanym przez dłużnika w porozumieniu z pracodawcą są diety. Pracodawca ustala minimalną kwotę zatrudnienia, a resztę przekazuje dłużnikowi niejako pod stołem w formie zwrotu kosztów związanych np. z wyjazdami służbowymi. Do tej pory, tego typu środki nie mogły zostać zajęte przez komornika. Nowy projekt rządowy może to zmienić. Od tej pory, jedynie 50% środków uzyskanych w formie diety nie będzie podlegało egzekutywie komorniczej.

Alimenciarze w pierwszej kolejności do robót społecznych

Wielu alimenciarzy jako powód swojego zadłużenia podaje bezrobocie i brak stałego źródła dochodu. Rząd w porozumieniu z gminami planuje ograniczyć ten problem. W zamyśle projektu, dłużnicy będą kierowani w pierwszej kolejności do robót społecznych. To pozwoli ograniczyć zadłużenie, a także aktywizować zawodowo bezrobotnych i skłonić ich do dalszego poszukiwania pracy. Z kolei gminy będą mogły wykorzystać odzyskane w ten sposób środki na użytek własny.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: