Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jakie ma prawa i obowiązki?

kredyty konsolidacyjne dla zadłużonych

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Jakie ma prawa i obowiązki?

Decydując się na podżyrowanie kredytu musimy pamiętać o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na gwarancie przez cały czas trwania umowy. Wszelkie problemy finansowe kredytobiorcy automatycznie oznaczają problemy także dla nas. Nie dziwi fakt, że coraz mniej osób decyduje się na rolę poręczyciela. Czy żyrant ma możliwość uniknięcia spłaty cudzego zobowiązania?

Najważniejsze prawa i obowiązki żyranta

Żyrant to zabezpieczenie, które podnosi zdolność kredytową osoby poręczonej. W wielu przypadkach to jedyny ratunek dla osób z niską oceną BIK. Poręczyciel zobowiązuje się spłacić zobowiązanie w momencie, gdy kredytobiorca doświadczy jakichkolwiek problemów ze spłatą.

Tu należy nadmienić, że żyranta dotyczy wyłącznie kwota zobowiązania, bez dodatkowych opłat i karnych odsetek. Poręczyciel musi pamiętać o tym, że unikanie spłaty cudzego kredytu doprowadzi do postępowania komorniczego. Gwarant odpowiada bowiem całym swoim majątkiem.

Dodatkowe zabezpieczenie żyranta

Poręczyciel przede wszystkim powinien zadbać o własne interesy i uchronić się na wypadek problemów finansowych kredytobiorcy. Jedną z możliwości jest skłonienie poręczonej osoby do wykupienia ubezpieczenia kredytu. Może ono obejmować śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu lub utratę pracy przez kredytobiorcę.

Wówczas, zobowiązanie zostanie spłacone na mocy wykupionego ubezpieczenia. Gwarant może się  także domagać przepisania części majątku poręczonego jako zabezpieczenie na wypadek problemów ze spłatą. Wówczas, wymienione w umowie nieruchomości lub ruchomości przechodzą na własność poręczyciela i mogą służyć spłacie zobowiązania.

Czy poręczyciel może odzyskać swoje pieniądze?

Załóżmy, że poręczyciel nie zadbał jednak o należne zabezpieczenie i był zmuszony spłacić zobowiązanie niesolidnego kredytobiorcy. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odzyskania pieniędzy? Teoretycznie tak. Gwarant może pozwać pożyczkobiorcę i wystąpić o zwrot środków z tytułu roszczenia regresowego. W praktyce, tylko część podobnych spraw kończy się pozytywnym zakończeniem z punktu widzenia żyranta.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: