Co można wrzucić w koszty prowadzenia firmy?

Co można wrzucić w koszty prowadzenia firmy?


Przedsiębiorca ponosi wiele kosztów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, w jaki sposób możemy odliczyć te koszty aby obniżyć podatek dochodowy. Konieczny jest oczywiście dowód zakupu w postaci faktury i paragonu, a także uzasadnienie odliczenia kosztów. Jakie koszty firmowe możemy odliczyć od podatku?

Definicja kosztów prowadzenie firmy

Podatek dochodowy odprowadzamy od kwoty przychodu pomniejszonego o koszty prowadzenia działalności. Innymi słowy, wydatki, które podlegają odliczeniu od podatku muszą być bezpośrednio związane z prowadzeniem firmy. Jednocześnie, poniesione wydatki powinny mieć istotne znaczenie dla uzyskanego przychodu. Tylko wtedy będziemy w stanie udowodnić przed Urzędem Skarbowym zasadność odliczenia takich wydatków. Dodatkowo, musimy oczywiście pamiętać o tym, aby kompletować wszystkie faktury, które będą stanowić dowód poniesionych kosztów.

Jakie koszty możemy odliczyć od podatku?

Koszty prowadzenie działalności gospodarczej ponosisz w dużej mierze z tytułu zakupu środków trwałych. To niezbędne urządzenia, takie jak komputer i telefon służbowy, których będziesz używał w swojej pracy. Jako koszt trwały zaliczyć można także samochód, jeśli wykażemy, że jest on niezbędny dla prowadzenia firmy (np. w celu spotkań z kontrahentami). Z tego tytułu odliczyć możesz również koszty eksploatacji samochodu służbowego. Odliczyć od podatku możesz koszty wynajmu powierzchni biurowej oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

W koszty prowadzenia firmy możesz wrzucić także rachunki za media i usługi telekomunikacyjne, czynsz i rachunki za biuro, a także wydatki z tytułu outsourcingu, czyli korzystania np. z usług firmy księgowej, która pomaga Ci załatwiać kwestie formalne związane z prowadzeniem firmy. Częstym kosztem przychodu odliczanym od podatku są również wszelkie wydatki poniesione na reklamę i promowanie firmy w celu pozyskania nowych klientów.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: