Pełna treść zgody

Pełna treść zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Twój Kredyt Sp. z o.o. oraz przez podmioty współpracujące w celu zawarcia i wykonywania umów, a także w celach prawnie usprawiedliwionych realizowanych oraz niezbędnych dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków wyżej wymienionych podmiotów oraz w celach statystycznych i marketingowych, również po wygaśnięciu zawartych umów.

 

 

Wyrażam zgodę do kontaktowania się drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej przez wyżej wymienione podmioty.

 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Twój Kredyt Sp. z o.o. oraz przez podmioty współpracujące informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: