Czy kredyt przepada po śmierci?

pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

Wiedza społeczeństwa na temat zagadnień prawnych i finansowych wciąż jest daleka od ideału. Nie brakuje np. osób, które sądzą, że kredyt przepada po śmierci. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ bank posiada dostateczne możliwości w dochodzeniu swoich roszczeń. Warto zatem poświęcić kilka minut na zapoznanie się z tym tematem. Co dzieje się z zobowiązaniem po śmierci kredytobiorcy?

Zobowiązanie spada na współmałżonka

Kłopoty po śmierci kredytobiorcy ma jego współmałżonek. Bank w pierwszej kolejności zażąda dalszej spłaty od tej osoby. Nie ma znaczenia, że osoba nie była stroną w umowie kredytowej. Oczywiście małżonek lub małżonka zmarłego może zaniechać płacenia.

Wówczas bank wymówi umowę, ale będzie rościł sobie prawa do udziału w majątku wspólnym. Sprawa może się zatem skończyć wizytą komornika, który przyjdzie zająć należną część majątku. Jest jednak pewien wymóg: współmałżonek musiał wyrazić zgodę na podjęcie zobowiązania.

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Banki doskonale radzą sobie z szacowaniem ryzyka. W związku z tym, jednym z czynników decydujących o zdolności kredytowej jest stan cywilny. Osoby samotne, szczególnie w starszym wieku, automatycznie znajdują się w trudniejszym położeniu.

Bank może bowiem wymóc wykupienie dodatkowej polisy na życie lub ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci. Kredytobiorca musi się zatem liczyć z wyższymi kosztami zobowiązania, a bank zyskuje pełne bezpieczeństwo.

Kredyt mogą dziedziczyć bliscy

Jeśli osoba zmarła nie posiadała współmałżonka, jej majątek jest przekazywany w spadku dzieciom, wnukom lub pozostałym członkom rodziny w zależności od stopnia pokrewieństwa. Niechcianym elementem majątku są niestety pozostawione długi. Przyjmując spadek dziedziczymy go z dobrodziejstwem inwentarza, przejmując także długi.

Spadkobierca jest jednak zobowiązany do spłaty wyłącznie kwoty równej wartości odziedziczonego majątku. Bliscy mogą również odmówić przyjęcia spadku. Wówczas kredyt przepada, ale majątek zmarłego staje się własnością banku.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: