Proces windykacji – co może windykator i jakie prawa ma dłużnik?

zasady których musi przestrzegać windykator

Proces windykacji – co może windykator i jakie prawa ma dłużnik?


Pożyczone pieniądze bezwzględnie należy oddawać. Gdy dłużnik konsekwentnie unika spłaty swojego zobowiązania, nie może mieć za złe wierzycielowi, że ten dąży do odzyskania swoich pieniędzy. Jednym z działań, które mogą zostać wobec dłużnika jest postępowanie windykacyjne. Choć słowo „postepowanie” jest mocno na wyrost, ponieważ windykacja nie jest objęta szczególnymi restrykcjami prawnymi. Z jakich uprawnień może skorzystać windykator?

Windykator to nie komornik!

Windykator z całą pewnością nie może tak po prostu wejść do Twojego domu i wynieść cennych rzeczy. To nie komornik.  Windykator jest przedstawicielem prywatnej firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu długów. Z pomocy takich firm korzystają zwykle firmy pożyczkowe. Banki zwykle dysponują własnym oddziałem windykacyjnym, który działa bezpośrednio w imieniu banku.

Należy również pamiętać, że firmy pożyczkowe, a także prywatni wierzyciele mogą sprzedać dług firmie windykatorskiej. W zamian otrzymują określoną część zobowiązania i zrzekają się prawa dążenia do odzyskania zobowiązania. Wszelkie uprawnienia w tej sytuacji przejmuje firma, która od tego momentu staje się nowym wierzycielem. I posiada dokładnie takie same uprawnienia co dawny wierzyciel – łącznie z możliwością skierowania sprawy do sądu.   

Jakie uprawnienia posiada pracownik firmy windykacyjnej?

Zawód windykatora nie jest szczególnie regulowany prawnie. Kierując się jednak paragrafami kodeksu karnego oraz cywilnego, możemy jednak określić zachowania, które są całkowicie niedozwolone. O nich powiemy za chwilę. Zacznijmy od tego co może windykator. Zważając na to, że dłużnik musi wyrazić chęć współpracy, windykator praktycznie nie posiada żadnych uprawnień gdy spotka się z odmową lub brakiem odpowiedzi. W takiej sytuacji wierzycielowi pozostaje wkroczyć na drogę sądową. Windykacja ma na celu polubowne załatwienia sprawy. Windykator może zatem podjąć próby kontaktu oraz spróbować nakłonić dłużnika legalnymi metodami do spłaty należności.

Czego nie może zrobić windykator?

Niestety, wiele firm windykacyjnych wciąż bazuje na agresywnych zachowaniach, które mają na celu zastraszyć dłużnika i wymusić spłatę zobowiązania. Jeśli dłużnik jest w stanie zaprezentować dowody takich zachowań (np. nagranie rozmowy), może udać się po pomoc prawną i oskarżyć firmę windykacyjną o nieuczciwe praktyki. W ten sposób można nawet uzyskać wysokie odszkodowanie lub doprowadzić do zamknięcia firmy windykacyjnej. Niestety, takie sytuacje należą do rzadkości. Jakie zachowania windykatora są niezgodne z prawem?

  • windykator nie ma prawa wejść do naszego mieszkania bez naszej zgody.
  • windykator może podjąć próby kontaktu, lecz zbyt częste i uporczywe próby mogą zostać uznane za nękanie. Szczególnie  gdy dłużnik wyraźnie unika konfrontacji.
  • windykator nie może zajmować mienia należącego do dłużnika.
  • niedozwolone są rozmowy na temat zadłużenia z osobami trzecimi (np. rodziną czy sąsiadami).
  • windykator nie może grozić, zastraszać oraz korzystać z innych form przemocy.
  • windykator nie może żądać od dłużnika wykazania sytuacji finansowej.
  • niezgodne z prawem jest również naliczanie dodatkowych opłat bez zgody dłużnika. Wyjątkiem są odsetki karne z tytułu opóźnienia w spłacie zobowiązania.  

Czy warto negocjować z windykatorem?

Warto jednak zastanowić się nad jedną kwestią. Czy ignorowanie windykatora w sytuacji gdy roszczenia są w pełni uzasadnione jest rozsądnym zachowaniem? Niekoniecznie. Wierzyciel nie zrezygnuje tak łatwo z dalszych działań, szczególnie, gdy dług dotyczy dużych pieniędzy. Windykacja to próba polubownego załatwienia sprawy, w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z podjęciem działań na drodze sądowej. Może się zatem okazać, że znalezienie kompromisu oszczędzi nam wielu zmartwień i pozwoli uchronić majątek przed komornikiem. Biorąc pod uwagę te nieprzyjemne perspektywy, warto chociaż wysłuchać propozycji windykatora i zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami problemu.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: