Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Prawo emerytalne w Polsce z całą pewnością nie należy do najprostszych. Zdecydowana większość z nas ma problem by zrozumieć wszystkie zawiłości i znaleźć odpowiedź na interesujące nas pytania. Podobnie jest w przypadku emerytury za okres studiów. Czy czas nauki, staże oraz praktyki zawodowe mogą być wliczane na poczet składek emerytalnych? Niestety, tylko pod pewnymi warunkami odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca.

Okres studiów przed reformą emerytalną

Zgodnie z reformą z 1999 roku, studia nie są wliczane do kapitału początkowego składki emerytalnej. Taki przywilej dotyczył osób, które zakończyły edukację przed rokiem 1999, ale i tutaj trzeba było spełniać pewne warunki. A mianowicie, staż pracy musiał być trzykrotnie dłuższy od okresu studiów. Aby pięcioletnie studia zostały wliczone do emerytury, osoba musiała przepracować do roku 1999 dokładnie 15 lat pracy. W innym razie, na poczet emerytury zaliczano stosunek 1/3 okresu studiów do okresu składkowego w dalszej karierze zawodowej.

Aktualnie studia nie wliczają się emerytury

Zgodnie z katalogiem okresów składkowych i nieskładkowych, nie uwzględnia się okresu nauki na uczelni wyższej na poczet składki emerytalnej. Co więcej, bardzo często nie wlicza się również praktyk i stażów, jeśli umowy były zawarte na pomiędzy szkołą wyższą a zakładem pracy. To oznacza, że nawet osoby wykonujące ciężką pracę przez trzyletni okres praktyk nie mogą liczyć na wynagrodzenie w postaci wyższej emerytury. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki.

Kiedy okres studiów zostanie wliczony do emerytury?

Zgodnie z prawem emerytalnym uwzględniamy jedynie okres składkowy, czyli wykonywanie pracy, od której nasz pracodawca oprowadza składki ubezpieczeniowe i ZUS. Możemy zatem wykonywać praktyki i staż w wybranych przez siebie zakładach pracy. Jeżeli zostaniemy zatrudnieni na umowę o pracę, a zakład pracy będzie pokrywał składki ZUS w ramach naszego zatrudnienia, wtedy, takie praktyki lub staż powinny zostać uwzględnione przy naliczaniu kwoty emerytury.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: