Jak odstąpić od umowy pożyczki?

pożyczka dla zadłużonych online

W sytuacji gdy bardzo pilnie potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, często nie zwracamy dostatecznie dużej uwagi na szczegóły umowy. Chcemy jak najszybciej zyskać zabezpieczenie finansowe by móc opłacić nagłe wydatki. Następnie okazuje się, że inne firmy proponują znacznie lepsze warunki, a my w pośpiechu podpisując umowę skazaliśmy się na straty. Na szczęście wciąż mamy możliwość naprawy tej sytuacji. Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Prawa konsumentów w ustawie o kredytach

Podpisując umowę z bankiem lub zarejestrowaną firmą pozabankową, klient podlega ustawie o kredycie konsumenckim. W związku z przepisami, kredytobiorca zawsze ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni. Nie musimy również podawać przyczyny, dla której zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy. Prawo konsumenckie dotyczy banków, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, a także instytucji, które czerpią zysk w wyniku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek i kredytów. A zatem, prawo do odstąpienia od umowy posiadasz także w przypadku chwilówek zawartych w parabankach.

W jaki sposób klient może odstąpić od umowy pożyczki?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, instytucja, z którą podpisaliśmy umowę, ma obowiązek dostarczyć odpowiedni wzór wniosku klientowi, który będzie chciał odstąpić od umowy pożyczki. Wypełniony wniosek najlepiej złożyć bezpośrednio w biurze firmy pożyczkowej lub banku w dwóch egzemplarzach. Potwierdzenie odstąpienia od umowy na kopii zachowujemy dla siebie, aby nie pojawiły się żadne wątpliwości, czy nasz wniosek został złożony we właściwym terminie ustalonym przez prawo konsumenckie. To bardzo istotne. W przypadku wysyłki pocztowej narażamy się na zwłokę wynikającą np. z nieczytelnego stempla. Wysyłając wniosek drogą online możemy nie otrzymać potwierdzenia odstąpienia od umowy.

Czy odstąpienie od umowy niesie ze sobą dodatkowe koszty?

W terminie 14 dni musimy oczywiście zwrócić wszystkie pieniądze jakie zostały nam udostępnione przez firmę pożyczkową lub bank. Niestety, nie unikniemy odsetek, które były określona w umowie pożyczkowej. To kolejny powód, dla którego warto odwiedzić biuro pożyczkodawcy lub bank. W ten sposób poznamy dokładną kwotę jaką musimy zwrócić wraz z odsetkami. Oddając wszystkie pieniądze powinniśmy poprosić o dokument potwierdzający poprawną spłatę zobowiązania. W ten sposób unikniemy ewentualnych roszczeń w przyszłości.

Jak natomiast wygląda kwestia dodatkowych opłat? Zgodnie z prawem, pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie koszty poniesione przez klienta, takie jak prowizja czy ubezpieczenie pożyczki. Wyjątkiem są natomiast koszty, które poniosła firma pożyczkowa, np. opłata przygotowawcza lub notarialna mająca na celu ustalenie zabezpieczenia pożyczki. Reasumując, decydując się na odstąpienie od umowy pożyczki musimy zwrócić pożyczoną kwotę oraz ewentualne odsetki. W przypadku ubezpieczenia, zwrócona nam kwota będzie pomniejszona w zależności od liczby dni jakie upłynęły od zawarcia umowy do jej odstąpienia.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarzy jest w tej chwili zamknięty.

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w ciągu 15 minut?

Podaj swój numer telefonu: